Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

 Ferment Paweł Sasin, Dobczyn ul Ogrodowa 7, 05- 205 Klembów, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Ferment -Paweł Sasin, Dobczyn ul Ogrodowa 7, 05- 205 Klembów, NIP: 125-16-06-686. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ferment Paweł Sasin, Dobczyn ul Ogrodowa 7, 05- 205 Klembów lub e-mail: kontakt@ferment-kombucha.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ferment Paweł Sasin, Dobczyn ul Ogrodowa 7, 05- 205 Klembów lub e-mail: kontakt@ferment-kombucha.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu  https://ferment.shoplo.com/, pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 RODO, jest rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu https://ferment.shoplo.com/, pracownicy Ferment Paweł Sasin oraz w przypadku, gdy klient wybierze dostawę poprzez firmę kurierską, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy spółce . W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYU S A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia.

6. Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia i realizacji zamówienia.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: . kontakt@ferment-kombucha.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Ferment Paweł Sasin, Dobczyn ul Ogrodowa 7, 05- 205 Klembów

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów